Bez kategorii

Stan polskiej gospodarki wedle analizy Komisji Europejskiej

Zgodnie z informacjami podanymi na portalu Ministerstwa Rozwoju, Komisja Europejska przedstawiła raport dotyczący stanu europejskich gospodarek oraz przewidywań w przedmiocie ich wzrostów i spadków. Wedle raportu  unijnego organu polska gospodarka wypada na tym tle najlepiej spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Komisja Europejska uznała, że Polska odnotuje redukcję względem poprzedniej prognozy o 0,03 pkt. proc, co w opinii KE dowodzi odporności polskiej gospodarki na skutki pandemii koronawirusa, a także niskiego udziału sektorów gospodarki, które zostały najbardziej dotknięte ograniczeniami. Także odbudowa stanu gospodarczego ma potrwać w naszym kraju szybciej niż w przypadku innych krajów europejskich, aczkolwiek wskazać należy, iż unijny organ podkreślił możliwe problemy w kwestii handlu międzynarodowego, które mogą ograniczyć import i negatywnie odbić się na polskim bilansie handlowym.

Wedle przewidywań Komisji Europejskiej z ograniczeniami gospodarczymi najlepiej poradzą sobie kraje skandynawskie (jak choćby Szwecja i Dania), jak również kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Rumunia). Najsilniej skutki pandemii odczują natomiast kraje położone nad Morzem Śródziemnym (Hiszpania, Włochy).