Bez kategorii

Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest jedną z możliwości pomocy oferowanej przez Rząd w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej.  W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował specjalny wniosek o świadczenie postojowe związane z przeciwdziałaniem skutków COVID-19.

Świadczenie postojowe to jednorazowe świadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w wysokości 1300 zł  lub 2080 zł, którego zadaniem jest rekompensacja braku przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W praktyce świadczenie postojowe będzie dotyczyć przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców bądź innych przepisów szczególnych, kiedy przez skutki pandemii koronawirusa ich przedsiębiorstwa miały przestój w swej działalności.

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony:

  • W placówce ZUS poprzez wykorzystanie skrzynki na dokumenty (brak kontaktu z pracownikami)
  • W formie elektronicznej
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego.

Termin na złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosi 3 miesiące licząc od miesiąca, w którym zniesiony został stan epidemii.

Więcej informacji na temat świadczenia postojowego, a także wzór wniosku o jego przyznanie, można znaleźć na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/3264488