Bez kategorii

Tarcza antykryzysowa 3.0 przyjęta przez Sejm

Pakiet ustaw zwany potocznie tarczą antykryzysową 3.0, dokonujący zmian w ponad 40 aktach prawnych, po poprawkach zaproponowanych przez Senat, został dziś ponownie rozpatrzony przez Sejm, który podczas czwartkowych obrad przyjął je z uwzględnieniem części zmian zaproponowanych przez wyższą izbę parlamentu.

Senat zgłosił łącznie 87 poprawek do przegłosowanej przez Sejm propozycji zmian ustawowych.

Poprawki proponowały m.in. podniesienie zasiłku dla osób bezrobotnych do 1800 zł, wykreśleniu przepisów nieodnoszących się wprost do kwestii gospodarczych czy zwolnienia ze składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia przy braku uzyskania dochodu w lutym 2020 roku. Sejm uwzględnił część z tych propozycji.

Dla przedsiębiorców, a szczególnie samozatrudnionych osiągających do lutego dochód nieprzekraczający 7 tysięcy zł, z pewnością ważną informacją jest fakt uwzględnienia w ustawie zapisu, który w kontekście zwolnień ze składek ZUS zastępuje sztywny termin „luty 2020r.” bardziej elastycznym zwrotem „pierwszym miesiącem, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek”. Proponowana forma sprawi, iż dostęp do ulg będzie dotyczył większej liczby przedsiębiorców.

Przyjęty przez Sejm pakiet ustaw, zgodnie z polskim procesem legislacyjnym, zostanie skierowany do Prezydenta, którego podpis lub jego brak zadecyduje o losach ustawowych zmian i terminie ich wprowadzenia