Bez kategorii

Tarcza antykryzysowa 3.0 przyjęta przez Sejm

Późnym czwartkowym wieczorem Sejm uchwalił tzw. tarczę antykryzysową 3.0. Nowelizacja obejmuje zmiany w 43 ustawach, w tym obu marcowych specustawach dotyczących szczególnych rozwiązań i zapobiegania negatywnym skutkom pandemii COVID-19.

Prócz wspomnianych już zmian dotyczących większego zakresu przedsiębiorców uprawnionych do zwolnienia ZUS oraz przesunięcia terminu dematerializacji akcji, ustawa zawiera szereg kolejnych rozwiązań dla przedsiębiorców, w tym:

  • Zmiany w ustawie o odpadach, które będą umożliwiały prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej jeszcze przed wpisem w rejestrze Bazy Danych Odpadowych.
  • Zmiany dotyczące wymiaru pracy cudzoziemców, które umożliwią osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego m.in. na wykonywanie pracy na innych warunkach niż określonych w zezwoleniach na pracę. Rozwiązanie umożliwi obniżenie etatów, a także wynagrodzeń cudzoziemców.
  • Wsparcie dla przemysłu drzewnego w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.
  • Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu na kwotę 900 milionów złotych, które ma pozwolić przedsiębiorstwom na większe inwestycje.

Uchwalona przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu, który ma 30 dni na podjęcie wobec niej czynności legislacyjnych.