Bez kategorii

Tarcza antykryzysowa 4.0 a zmiany w prawie pracy

W dniu 19 czerwca 2020 roku Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która jest czwartą wersją pakietu rozwiązań mającego na celu zapobieganie negatywnym skutkom kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa (tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0.).

Najważniejsze zmiany wynikające z Tarczy antykryzysowej 4.0. z zakresu prawa pracy dotyczą:

 • zmian w zakresie pracy zdalnej (uszczegółowienie przepisów),
 • możliwości skierowania pracownika na zaległy urlop bez konieczności uzyskania jego zgody,
 • ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań i innych świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy,
 • zmian w zakresie funkcjonowania ZFŚS,
 • zmian w zakresie obowiązywania umów o zakazie konkurencji,
 • możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego bez występowania o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia pracowników, bez konieczności obniżenia wymiaru czasu pracy lub ogłoszenia przestoju ekonomicznego,
 • zmian w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 • zmian w zakresie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g Specustawy),
 • możliwości powierzenia innej pracy pracownikom samorządowym,
 • zmian w zakresie uelastyczniania czasu pracy,
 • zmian w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.