Bez kategorii

Tarcza antykryzysowa 4.0 uchwalona przez Sejm

W czwartek 4 czerwca Sejm RP uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz zmianie niektórych ustaw, która powszechnie jest znana jako tarcza antykryzysowa 4.0.

Kolejny akt prawny dotyczący przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii koronawirusa został uchwalony z kilkudziesięcioma poprawkami, które zarekomendowała Komisja Finansów Publicznych. Wśród najważniejszych rozwiązań dotyczących rynku pracodawców i pracowników, a także polityki gospodarczej, można wyróżnić:

  • ochronę firm przed wrogim przejęciem, za którą odpowiadał będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • zmianę przepisów dotyczących pracy zdalnej, która zlikwiduje przepisy o wypłacie pracownikowi ekwiwalentu, a także nie będzie obligować pracodawcy do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zdalnej.
  • uprawnienie pracodawcy do wysłania pracownika na urlop bez jego zgody w przypadku niewykorzystania przez niego urlopu wypoczynkowego w poprzednich latach.

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 228 posłów, przy 189 głosach przeciwnych i 39 wstrzymujących. Akt prawny trafi teraz do Senatu, którego posiedzenie zaplanowano na 17 czerwca.