Bez kategorii

Tarcza antykryzysowa od 17 stycznia 2022 r.

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za  grudzień 2021 r. a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie 6 razy. Wnioski mogą złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  

Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać od 17 stycznia 2022 r. Najpóźniej wniosek powinien trafić do ZUS do 28 lutego 2022 r. Przedsiębiorca może skorzystać z tego wsparcia, gdy przekaże dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r. do 28 lutego 2022 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześć razy. Wniosek o to świadczenie mogą złożyć najwcześniej 17 stycznia 2022 r. a  najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Wykaz kodów PKD objętych tarczą antykryzysową dostępny jest na stronie: https://www.zus.pl/

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2371) – rozporządzenie to  zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U z 2021 r. poz. 371).