Bez kategorii

Tarcza antykryzysowa

Pandemia koronawirusa błyskawicznie stała się problemem globalnym. Analitycy i eksperci przewidują skutkiem następstw zastoju gospodarczego rychły kryzys, który dotknie praktycznie każdej formy prowadzonej działalności gospodarczej niezależnie od jej wielkości. Taka sytuacja może spowodować znaczące ograniczenie działalności przedsiębiorstw, a nawet doprowadzić do ich zamknięcia. Aby zapobiec m.in. takiemu scenariuszowi, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił pakiet ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową.
Tarcza antykryzysowa to szereg zmian w prawie, których zadaniem jest ochrona państwa i obywateli przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Pakiet zmian opiera się na pięciu filarach:
• Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników
• Finansowaniu przedsiębiorców
• Ochronie zdrowia
• Wzmocnieniu systemu finansowego
• Inwestycjach publicznych.
Szacunkowa kwota będąca przedmiotem programu ma wynieść 212 mld złotych, co stanowi ok. 10% PKB.
Więcej informacji na temat programu tarczy antykryzysowej znajdą państwo na stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

Natomiast w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP został umieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *