Bez kategorii

Tarcza finansowa dla dużych firm

W dniu 25 maja Komisja Europejska podjęła decyzję o zaakceptowaniu rozwiązań tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju przeznaczonych dla dużych przedsiębiorstw, czyli takich, które zatrudniają ponad 250 osób bądź których obrót przekracza kwotę 50 mln euro lub suma bilansowo przekracza sumę 43 mln euro w skonsolidowanym ujęciu, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 150 pracowników, o rocznym obrocie w 2019 roku w wysokości 100 mln złotych, których luka w finansowaniu może przekroczyć kwotę 3,5 mln złotych.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi na portalu Polskiego Funduszu Rozwoju skierowana wobec największych podmiotów tarcza opierała będzie się na instrumentach o wartości 25 mld złotych, w tym:

  • Tarczy Płynnościowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, która podlegać będzie finansowaniu w wysokości 10 mld złotych.
  • Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, która podlegać będzie finansowaniu w wysokości 7,5 mld złotych.
  • Tarczy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, która podlegać będzie finansowaniu w wysokości 7,5 mld złotych.

Komisja Europejska zaakceptowała pierwszą z propozycji PFR. Na zatwierdzenie tych przepisów Polska oczekiwała od końca kwietnia. Pozostałe dwie tarcze wciąż czekają na zgodę organu wykonawczego Unii Europejskiej.