Bez kategorii

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

W przekazach medialnych, jak również komentarzach dotyczących kolejnych zmian prawnych związanych z nowelizacją ustaw mających na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 niekiedy pojawia się zarzut, że programy pomocowe skierowane są do najmniejszych przedsiębiorstw, pomijając te największe. Warto zatem zwrócić uwagę na część programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, który odnosi się do największych polskich podmiotów gospodarczych.

Założenia programu Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm

Tarcza Finansowa PFR przeznaczona dla Dużych Firm opiera się na zindywidualizowanych formach pomocy, które zakładają wsparcie przedsiębiorstw w formie nieoprocentowanych pożyczek, a także zaangażowania kapitałowego poprzez systemy finansowania. Program skierowany został do przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 250 pracowników przy wypracowanym obrocie finansowym przekraczającym 50 milionów euro, lub, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających nie mniej niż 150 pracowników przy obrocie wyższym niż 100 milionów złotych.

Skorzystanie z programu wymaga spełnienia określonych warunków, wśród których warto wymienić chociażby udowodnienie faktu odnotowania spadku obrotów gospodarczych o co najmniej ¼ w dowolnym miesiącu od 1 lutego bieżącego roku, utratę zdolności produkcyjnych czy logistycznych, jak również brak otwartego postępowania upadłościowego wobec wnioskującego przedsiębiorcy.

Tarcza płynnościowa

Finansowanie płynnościowe, opracowane przez Polski Fundusz Rozwoju, zostało zaproponowane na okres 2 lat z możliwością przedłużenia o kolejny rok. W jego ramach pomoc może przybrać formę:

  • Pożyczki
  • Nabycia należności bądź wierzytelności
  • Obligacji lub
  • Gwarancji

Warto wspomnieć, iż wsparcie płynnościowe udzielane jest do kwoty miliarda złotych i może być przeznaczone na regulowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Tarcza finansowa

Program tarczy finansowej związany z finansowaniem preferencyjnym opiera się na pożyczkach na pokrycie strat związanych z pandemią koronawirusa. Zobowiązanie może być zwracane w ¾ wartości dofinansowania, a podmiot gospodarczy korzystający z pomocy zobowiązany jest przedstawić plan restrukturyzacji, który będzie stwarzał wiarygodną szansę wypracowania rentowności przedsiębiorstwa po zakończeniu zastoju gospodarczego. Wedle założeń maksymalny czas trwania programu może wynosić z 3 lata z opcją jego przedłużenia o rok. Warto nadmienić, iż podobnie jak miało to miejsce w przypadku tarczy płynnościowej, również tarcza finansowania preferencyjnego umożliwia wydanie środków na bieżącą działalność firmy i kwestie związane z jej restrukturyzacją.

Tarcza kapitałowa

Kolejną formą pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR są finansowania inwestycyjne opierające się na takich instrumentach jak:

  • Akcje
  • Warianty subskrypcyjne
  • Obligacje
  • Pożyczki zmienne na akcje

Powyższe będą mogły zostać wykorzystane do obejmowania bądź nabywania podmiotów gospodarczych na rynkowych zasadach lub nabywania instrumentów kapitałowych w formie pomocy publicznej z uwzględnieniem, że najwyższa kwota finansowania nie może przekroczyć straty poniesionej przez firmę w związku z trudnościami wywołanymi przez pandemię koronawirusa.

Podsumowanie

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm opiera się na formach pomocy publicznej oferowanej przed programy rządowe. Z tego względu dla uruchomienia programu konieczna jest jego notyfikacja przez Komisję Europejską, dlatego część zapisów tarczy może ulec jeszcze zmianie bądź nawet zostać odrzucone.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zapisami Tarczy Finansowej PFR bądź potrzebują pomocy w opracowaniu wstępnego wniosku o dofinansowanie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.