Bez kategorii

Ulga tylko na pierwszą kasę fiskalną

W interpretacji z 28 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.516.2020.1.MN, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej przysługuje tylko tym podatnikom, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, w stosunku do kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Podkreślił także, że przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT łączy ulgę z podatnikiem i momentem powstania u niego obowiązku ewidencjonowania, a nie rodzajem działalności, w której powstaje ten obowiązek.

Tym samym, jak podkreślił organ podatkowy, kolejne kasy, nabywane przez danego podatnika po dniu powstania u niego obowiązku ewidencjonowania, nie są już objęte ulgą. Zdaniem skarbówki, wyklucza to więc kasy nabyte w związku z rozszerzeniem działalności (otwarcie nowych punktów kasowych), skoro nie są kasami zgłoszonymi na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania, jak również przypadki nabycia urządzeń w sytuacjach, gdy podatnik wznawia zlikwidowaną działalność gospodarczą, a obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach za pomocą kas rejestrujących zaistniał u niego już w ramach zlikwidowanej uprzednio działalności.