Bez kategorii

UPŁYWA TERMIN NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE OPODATKOWANIA Z RYCZAŁTU NA SKALĘ PODATKOWĄ

1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca możliwość zmiany opodatkowania w trakcie roku z ryczałtu na skalę podatkową.

Do zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową w trakcie 2022 r. uprawnieni są podatnicy osiągający przychody:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Przedsiębiorcy mogą zrezygnować z ryczałtu jedynie na rzecz rozliczenia według zasad ogólnych. Nie ma natomiast możliwości wybrania w połowie roku opodatkowania liniowego, podobnie jak nie można zmienić opodatkowania z liniowego na skalę podatkową.

Termin na złożenie oświadczenia o zmianie sposobu opodatkowania upływa 22 sierpnia 2022 r.

Przedsiębiorca, który wybierze skalę podatkową na drugie półrocze, przy opodatkowaniu dochodów osiągniętych w tym okresie skorzysta z pełnej kwoty wolnej (30 tys. zł), stawki 12 proc. (obniżonej z 17 proc.) oraz zastosuje stawkę 32 proc. dopiero po przekroczeniu dochodu 120 tys. zł (limit próg podwyższony z 85 528 zł).

Przedsiębiorca, który wybierze skalę na drugie półrocze, będzie składał dwa zeznania, czyli PIT-28/PIT-28S (przychody z pierwszego półrocza) oraz PIT-36/PIT-36S (dochody/straty z drugiego półrocza). W zeznaniu PIT-36 przedsiębiorca nie rozliczy się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w trakcie 2022 r. podatnicy muszą sporządzić samodzielnie, ponieważ nie ma ustawowego wzoru  takiego oświadczenia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse