Bez kategorii

Ustawa o delegowaniu pracowników podpisana przez Prezydenta

W czwartek 20 sierpnia Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nowelizację ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej.

Nowelizacja przepisów ma na celu wdrożenie dyrektywy unijnej dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, wprowadzając w polski system m.in.:

  • Możliwość nabycia pełnego wynagrodzenia za pracę przez pracownika delegowanego zamiast minimalnych stawek płacowych
  • Możliwość otrzymywania należności przez pracownika delegowanego na pokrycie kosztów, które będą wiązać się z wyjazdami służbowymi

Dodatkowo pracownik uzyska poszerzone warunki gwarantowanego zatrudniania po 12 miesiącach bądź po 18 miesiącach, jeżeli złożone zostanie umotywowane powiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy, który ma dodatkowo zyskać nowe uprawnienia, w tym m.in. umożliwiające współpracę z organami państw członkowskich Unii Europejskiej w przedmiocie nadużyć.

Nowelizacja reguluje warunki zatrudnienia ponad 30 tysięcy pracowników delegowanych. Większość przepisów znowelizowanej ustawy ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia.