Bez kategorii

Ustawa o pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Pandemia koronawirusa i związane z nią skutki gospodarcze, dotykające przedsiębiorców już od kilku miesięcy, przyczyniają się do coraz to nowych zmian w polskim prawie, w tym również opracowywania projektów akt prawnych mających przynieść wsparcie dla poszczególnych branż gospodarki. Warto przy tej okazji zwrócić również uwagę na uchwaloną w lipcu bieżącego roku ustawę o pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, zwaną również Polityką Nowej Szansy, nad którą rząd prowadził pracę od 5 lat, jednak dopiero widmo pandemii spowodowało, że ustawa przeszła proces legislacyjny i stała się częścią polskiego prawa. Przedstawmy najważniejsze z jej założeń.

Dla kogo pomoc?

Przedmiotem omawianej ustawy jest pomoc przeznaczona dla prowadzących przedsiębiorstwa, którzy przechodzą przez postępowanie upadłościowe bądź ich działalność jest zagrożona likwidacją. Z tego też względu należy zaznaczyć, iż pomoc może być udzielana jedynie na działania związane z restrukturyzacją bądź jej wsparciem finansowym. O pomoc mogą ubiegać się zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Nie należy również zapominać, iż pomoc nie jest bezpośrednio związana z obecną pandemią koronawirusa, zatem mogą z niej korzystać również prowadzący firmy dotknięte problemami finansowymi niezależnymi od ograniczeń gospodarczych ostatnich miesięcy, jak również przedsiębiorcy, którzy skorzystali już ze wsparcia z tarcz, lecz nadal potrzebują wsparcia w rozwiązaniu problemów finansowych swych przedsiębiorstw.

Założenia programu

Pomoc publiczna przeznaczona na ratowanie bądź restrukturyzacje przedsiębiorców będzie świadczona w formie:

  • krótkookresowych pożyczek, udzielanych na okres sześciomiesięczny i uzależnionych od indywidualnej oceny sytuacji przedsiębiorcy, a także potrzeb prowadzonej przez niego firmy
  • tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, obejmującego przedsiębiorców zdolnych do samodzielnego przeprowadzenia procesu restrukturyzacyjnego, którzy potrzebują pomocy na początkowym jego etapie. Wsparcie będzie udzielane w formie pożyczek na okres 18 miesięcy.
  • pomocy na restrukturyzację, skierowanej do przedsiębiorców, którzy opracowali plan restrukturyzacji swego przedsiębiorstwa, jednakże są niezdolni do jej samodzielnego przeprowadzenia. Formą wsparcia we wskazanym zakresie będzie pożyczka, której wysokość będzie ograniczona do pokrycia nieodzownych wydatków w ramach restrukturyzacji. Pożyczka byłaby udzielana na wskazany okres, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

Podsumowanie

Począwszy od 24 września przedsiębiorcy mogą składać wnioski w przedmiocie udzielenia pomocy do Agencji Rozwoju Przemysłu, Ministerstwa Rozwoju czy też korzystając z formy elektronicznej. Warto wskazać, że ustawa o pomocy publicznej dla ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców przewiduje wsparcie w wysokości niemal 120 milionów złotych przez dziesięcioletni okres. Jednocześnie należy wspomnieć, iż do końca przyszłego roku program „Polityki Nowej Szansy” będzie wspomagany środkami z funduszu przeznaczonego na zwalczanie skutków COVID-19, co zwiększy finansowanie w wysokości nie mniejszej niż 600 milionów złotych rocznie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi założeniami ustawy Polityki Nowej Szansy bądź potrzebują pomocy związanej z przeprowadzeniem restrukturyzacji swego przedsiębiorstwa, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.