Bez kategorii

Ustawa zabezpieczająca kredyty kupieckie dla przedsiębiorców przyjęta przez Senat

13 sierpnia Senat RP przyjął ustawę, która ma za zadanie zabezpieczyć kredyty kupieckie dla przedsiębiorców w dobie pandemii koronawirusa.

Uchwalona przez Senat ustawa zapewni określonym podmiotom, które są uprawnione do ubezpieczenia kredytu, możliwość scedowania części ryzyka na Skarb Państwa, który w tym przypadku będzie reprezentowany przez Ministra Rozwoju. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu komercyjni ubezpieczyciele należności otrzymają możliwość ograniczenia ryzyka związanego z możliwym wzrostem ilości i wartości odszkodowań w przypadku pogorszenia się stanu gospodarki.

Możemy wyróżnić cztery rodzaje podmiotów, które skorzystają z nowych zapisów prawnych. Są to:

  • Przedsiębiorcy prowadzący na terytorium RP sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności
  • Polscy i zagraniczni kontrahenci dokonujący zakupu towarów bądź usług z odroczonym terminem płatności od przedsiębiorców wymienionych w pierwszym punkcie
  • Zakłady ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia należności
  • Firmy factoringowe bądź banki oferujący pełny faktoring

Warto zaznaczyć, iż podobna forma wsparcia przedsiębiorców funkcjonuje już w kilku państwach europejskich. Polskie przepisy będą wzorowane na niemieckim modelu wsparcia.

Uchwalony przez Senat akt prawny trafi teraz do Prezydenta, który zadecyduje o dalszym losie ustawy.