Bez kategorii

Uszczelnienie systemu podatkowego

W czwartek 28 maja Sejm RP przyjął projekt ustawy zakładający implementacje unijnych aktów prawnych związanych z uszczelnianiem systemów podatkowych.

Zmiany obejmują trzy kategorie:

  1. Uszczelnienie systemu podatkowego m.in. poprzez wprowadzenie regulacji przeciwdziałających rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych, co doprowadzi choćby  do zapobiegnięcia uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści przez przedsiębiorcę
  2. Harmonizację i uproszczenie przepisów związanych z systemem podatku VAT, obejmujących chociażby opodatkowanie handlu pomiędzy państwami Unii Europejskiej
  3. Automatyczną wymianę informacji w przedmiocie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych poprzez dokończenie transpozycji dyrektywy MDR (Medical Device Regulation)

Ustawa jest drugim etapem implementacji dyrektywy MDR. Zakłada m.in. nałożenie na szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązku przekazywania informacji organom podatkowym państw członkowskich UE dot. transgranicznych schematów podatkowych. Przyjęte przez Sejm zmiany zostaną teraz rozpatrzone przez Senat.