Bez kategorii

Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego o podatku od nieruchomości niewykorzystywanych w działalności gospodarczej

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało pisemne uzasadnienie  wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r., sygn. SK 39/19,  dotyczącego podatku od nieruchomości niewykorzystywanych w działalności  gospodarczej.

 Trybunał stwierdził w nim, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i  opłatach lokalnych rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu,  budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje  wyłącznie posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot  prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z Konstytucją.

 Wyrok dotyczy bezpośrednio osób fizycznych prowadzących działalność  gospodarczą, będących właścicielami nieruchomości, które nie  są faktycznie wykorzystywane w działalności gospodarczej. Wyrok może  jednak również mieć wpływ na zakres opodatkowania nieruchomości  posiadanych przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi.

Pełne uzasadnienie Wyroku można pobrać poniżej: