Bez kategorii

W SIERPNIU BĘDZIE MOŻLIWA ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA

Sejm przyjął nowelizację Polskiego Ładu  – ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Same zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2022 r. Nowa wersja Polskiego Ładu przewiduje m.in. możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego.

Zmiana formy opodatkowania nie będzie możliwa jednak u wszystkich przedsiębiorców.

Z ustawy wynika, że podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które przed 1 lipca 2022 r. opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów ryczałtem. Będą mogli to zrobić na dwa sposoby:

  • ze skutkiem od lipca, jeżeli do 22 sierpnia 2022 r. złożą oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu. Następnie na koniec roku powinni złożyć dwa PIT-y: PIT-28 dla ryczałtowców (za okres styczeń-czerwiec) i PIT-36 dla zasad ogólnych (za okres lipiec-grudzień);
  • ze skutkiem na cały rok 2022, taką decyzję będzie można podjąć między 1 stycznia a 2 maja 2023 r. poprzez złożenie jedynie PIT-36.