Bez kategorii

Wiążące Informacje Stawkowe (WIS) tracą ważność w związku ze zmianą stawek VAT na żywność, nawozy i paliwa

Już 1 lutego 2022 r. straci ważność część wydanych wcześniej WIS. Tak sytuacja wynika z przepisów wprowadzających obniżone stawki VAT na niektóre towary w ramach Tarczy 2.0. Podatnicy sprzedający detalicznie towary, na które wprowadzono obniżone stawki VAT (żywność, nawozy i paliwa) i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienionych stawek na te towary w kasach.

Obniżki stawek VAT w ramach Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 dotyczą w szczególności:

  • wprowadzenia zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5% (mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje- np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne oraz mleko pochodzenia roślinnego),
  • wprowadzenia zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej,
  • wprowadzenia zerowej stawki VAT na gaz ziemny,
  • obniżenia stawki VAT na ciepło do 5%,
  • przedłużenia 5% stawki VAT na prąd,
  • obniżenia stawki VAT z 23% do 8% na paliwa.

Ponadto zmiany w przepisach dotyczących VAT oznaczają wygaśnięcie z dniem 1 lutego 2022 r. WIS wydanych dla towarów, dla których Tarcza 2.0 obniża stawki VAT. Należy jednak zauważyć, ze zmiany w zakresie VAT objęte Tarczą 2.0 nie wpływają jednak na klasyfikację towarów, które są przedmiotem WIS według Nomenklatury scalonej (CN).

Ministerstwo Finansów podkreśla, że klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, które wygasną 1 lutego 2022 r., pozostanie aktualna, pod warunkiem że opis, skład, charakter, zastosowanie tych towarów się nie ulegną zmianie.

Ponadto Ministerstwo deklaruje, że jeżeli podatnik wystąpi o wydanie nowej decyzji WIS  dla towarów, dla których decyzja wygasła w związku ze zmianami stawek VAT w Tarczy 2.0, to Krajowa Informacja Skarbowa ma rozpatrywać takie wnioski nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/