Bez kategorii

Wirtualne kasy fiskalne

Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt rozporządzenia, które umożliwi niektórym podmiotom gospodarczym stosowanie tzw. wirtualnych kas fiskalnych, czyli alternatywnej formy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie ewidencji sprzedaży poprzez nowoczesne rozwiązanie.

Zapowiadane zmiany przyczynią się do znacznego ułatwienia i obniżenia kosztów działalności. Wśród grup podatników, którzy będą uprawnieni do skorzystania z nowych możliwości znajdą się przedstawiciele branży:

  • Hotelarskiej
  • Transportowej
  • Gastronomicznej

a także podmioty sprzedające węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe, które służą celom opałowym. Wedle zapowiedzi Ministerstwa przed wprowadzeniem do obrotu wirtualne kasy zostaną poddane certyfikacji prowadzonej przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, tak jak dzieje się to w przypadku innych kas rejestrujących. Stosowanie wirtualnych kas przysłuży również prowadzeniu ewidencji podatkowej i nieprzerwanej informacji o zdarzeniach fiskalnych pobieranych przez Krajową Administrację Skarbową.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez ministerstwo rozporządzenie może wejść w życie już 1 czerwca 2020 r.