Bez kategorii

Wnioskowanie o pomoc w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm

W poniedziałek 8 czerwca br. Polski Fundusz Rozwoju, odpowiedzialny za szeroko omawiany pakiet pomocy dla  przedsiębiorców, uruchomił proces składania wniosków w ramach części programu dotyczącego największych przedsiębiorstw czyli Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.

Program jest pierwszą tak dużą inicjatywą pomocy publicznej dla największych firm wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Warta 25 miliardów złotych tarcza finansowa zakłada m.in. preferencyjnie oprocentowane pożyczki płynnościowe czy instrumenty kapitałowe mające za zadanie obniżyć zadłużenie przedsiębiorstwa do stanu sprzed zastoju związanego z pandemią koronawirusa. Wnioski przedsiębiorców mają być rozpatrywane wedle kilku czynników, wśród których warto wymienić:

  • znaczenie danego przedsiębiorstwa dla zatrudnienia, podwykonawców czy regionu, lub,
  • pilność wniosku z uwzględnieniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Wsparcie dla dużych firm będzie dokonywane do 31 grudnia 2020 r., a same wypłaty w ramach pomocy publicznej mogą potrwać rok dłużej. Wymogiem starania się o wsparcie ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 31 grudnia 2019 r., jak również brak zaległości podatkowych i składkowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi.