Bez kategorii

Wsparcie dla firm transportowych

Wedle zapowiedzi przedstawianych przez Agencję Rozwoju Przemysłu w najbliższym czasie polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu, otrzymają pomoc od wspomnianej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, która zamierza przeznaczyć m.in. na ten cel blisko 1,7 miliarda złotych.

W ramach pomocy od bieżącego miesiąca przedsiębiorcom umożliwiono starania o:

  • Leasing operacyjny z karencją w spłacie nawet do 12 miesięcy, a także ponadnormatywny okres spłaty
  • Pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP, które mogą pozwolić na finansowanie kosztów wynagrodzeń przez okres do dwóch lat
  • Pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu, których czas może wynosić nawet do sześciu lat. Kwota udzielonych pożyczek będzie wynosić od 0,8 mln złotych do 5 mln złotych.

Wniosek o pomoc z Agencji Rozwoju Przemysłu można składać przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego bądź elektronicznego podpisu kwalifikowanego poprzez portal  https://www.arp-tarcza.pl/