Bez kategorii

Wsparcie dla rynku ubezpieczeń

W czwartek 16 lipca br. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19.

Założenia ustawy umożliwiają, w związku z sytuacją gospodarczą ostatnich miesięcy, przeniesienie ryzyka z zakładów ubezpieczeniowych na rzecz Skarbu Państwa, co ma zapewnić istotne wsparcie dla ubezpieczycieli. Przeniesienie nastąpi na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rozwoju, która zostanie podpisana w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie nowego prawa. Wedle założeń ustawy Skarb Państwa ma pokryć 4/5 wartości szkód pokrytych przez firmy ubezpieczeniowe w zamian za 80 procent składki ubezpieczeniowej brutto.

Rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju przed wprowadzeniem musi zostać notyfikowane przez Komisję Europejską. Uchwalona przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu, który zgodnie z art. 121 Konstytucji, ma 30 dni na ustosunkowanie się do jej zapisów.