Bez kategorii

WYKŁADY MEC. AGNIESZKI BRODOWICZ, MEC. MATEUSZA MAŚLANIKI ORAZ DR AGNIESZKI FRANCZAK NA KONFERENCJI NAUKOWEJ

19-20 czerwca nasz zespół będzie uczestniczyć w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa podatnika w prawie polskimi i prawie Unii Europejskiej”. Mec. Agnieszka Brodowicz wraz z mec. Mateuszem Maślanką wygłoszą referat „Podatkowe skutki umorzenia zobowiązań w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, natomiast dr Agnieszka Franczak – „Prawo podatnika do prywatności. Standard konstytucyjny, unijny i międzynarodowy”. Konferencja odbywa się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, KIDP oraz IFA. Program poniżej w linku:

https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/ochrona-praw-podatnika/