Bez kategorii

Wytyczne GIS dla zakładów przemysłowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Główny Inspektor Sanitarny bądź upoważniony organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają możliwość wydania zaleceń i wytycznych m.in. dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Określa to art. 8a pkt. ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Korzystając z tego uprawnienia GIS wydał 22 kwietnia prawne wytyczne dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii.

Wytyczne GIS dzielą się na trzy kategorie:

  • Procedury zapobiegawcze związane z podejrzeniem wystąpienia zakażenia u pracownika – obejmują m.in. zalecenie bezdotykowego mierzenia temperatury pracownikowi, a także zaniechania przychodzenia do pracy pracownika z objawami zakażenia.
  • Procedury ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa – obejmują m.in. obowiązek zapewnienia ochrony twarzy dla pracowników, zewnętrznych dostawców i gości zakładu, a także utrzymanie określonej odległości między pracownikami
  • Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego lub wielu pracowników – obejmują m.in. kwestie związane z informacją dla pracowników oraz dezynfekcją zakładu.

Rekomendacje GIS dzielą się na wytyczne obligatoryjne i fakultatywne. Więcej informacji dotyczących zaleceń sanitarnych znajdą Państwo na stronie https://gis.gov.pl/