Bez kategorii

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla zakładów przemysłowych

Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, przygotowało wytyczne dla przedsiębiorców, którzy są właścicielami zakładów przemysłowych bądź takowymi zarządzają. Podstawowymi celami zalecanych procedur jest zagwarantowanie bezpieczeństwa pracowników przy jednoczesnym utrzymaniu możliwości produkcyjnych zakładu na poziomie pozwalającym na działanie w dobie zaostrzonych reguł sanitarnych.

Do najważniejszych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS można zaliczyć:

  • Zalecenie ograniczenia narad i spotkań wewnętrznych
  • Zapewnienie przebywającym w zakładzie przemysłowym dostępu do m.in. środków dezynfekcyjnych.
  • Wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu przestrzeni wspólnych np. w stołówkach
  • Zalecenie organizacji pracy zmianowej, aby poszczególne grupy pracowników nie miały ze sobą kontaktu mogącego prowadzić do zakażenia
  • Przygotowanie projektów procedur, które mogłyby zostać wprowadzone w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika zakładu bądź innych osób w nim przebywających.