Bez kategorii

WYŻSZE LIMITY DLA DAROWIZN

Ministerstwo Finansów opublikowało pod koniec sierpnia projekt rozporządzenia zmieniającego zasady opodatkowania wartości rzeczy i praw majątkowych przekazanych drugiej osobie w formie darowizny lub spadku. Zgodnie z projektem rozporządzenia podwyższone zostaną kwoty limitów zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, kwoty wolne od tego podatku oraz skale podatkowe.

Projekt podwyższa limit wartości darowizn zwolnionych z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej:

  • 9637 zł od jednego darczyńcy (według projektu ta kwota ma wzrosnąć do 10 434 zł)
  • od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł (według projektu kwota wzrośnie do 20 868 zł)

– w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Projekt podwyższa także dotychczasowe kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn określone w art. 9 u.p.s.d. Opodatkowaniu podlegać będzie nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  • 10 434 zł   – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (obecnie jest to kwota 9637 zł);
  • 7878 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej ( obecnie kwota 7276 zł);
  • 5308 zł  zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (obecnie 4902 zł).

W uzasadnieniu wskazano, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, podwyższone kwoty zwolnione z podatku i niepodlegające opodatkowaniu oraz ustalone rozporządzeniem skale podatkowe będą miały zastosowanie do przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał od dnia następującego po opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.