Bez kategorii

Zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące powrotu do pracy

Główny Inspektor Pracy w komunikacie do pracodawców i pracowników przedstawił zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy mające na celu umożliwienie bezpiecznego powrotu do wykonywania obowiązków pracowniczych. Wskazania mają związek z rozpoczętym początkiem maja planowanym „odmrażaniem” polskiej gospodarki po marcowo-kwietniowych ograniczeniach.

Wśród najważniejszych zaleceń PIP znalazły się:

  • Zadbanie o sprawną wentylację pomieszczeń oraz częstsze ich sprzątanie
  • Zwiększenie ilości przerw, a także zadbanie o zmianowość na stanowiskach pracy
  • Zapewnienie środków dezynfekcyjnych
  • Redukcja kontaktu fizycznego między pracownikami poprzez zapewnienie przegrody między stanowiskami pracy bądź bezpiecznego odstępu między pracującymi (1,5m)
  • Organizacja przerw na posiłki w taki sposób, aby w jednym pomieszczeniu przebywała jak najmniejsza liczba osób

Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje również na potrzebę informacji pracowników o podjęciu koniecznych środków zwiększających bezpieczeństwo pracy, a w razie konieczności zapewnienia niezbędnych szkoleń w tym zakresie. Warto również wspomnieć, iż zaleca się wykonywanie jedynie kluczowych prac z wyłączeniem tej części, które można wykonać, kiedy ryzyko epidemiologiczne będzie niższe niż obecnie.