Bez kategorii

Założenia tarczy antykryzysowej 4.0

Na środowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych ustaw, którą media określają pod pojęciem „Tarczy Emilewicz”

Pakiet rozwiązań zaproponowanych przez rząd niewiele różni się od zapowiadanych już pod koniec kwietnia zmian. W najnowszej nowelizacji znajdą się zapisy:

  • Umożliwiające pracodawcy jednostronne wypowiedzenie umów zakazujących konkurencji, które obowiązują od czasu ustania danego stosunku prawnego
  • Proponujące  dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych, które zagwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Pozwalające pracodawcy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wysłać pracownika na zaległy urlop bez konieczności uzyskania jego zgody
  • Zapobiegające przejęciu polskich spółek przez inwestorów pochodzących spoza państw członkowskich Unii Europejskiej.
  • Znoszące obowiązek żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych.

Według zapowiedzi członków Rady Ministrów ostateczny projekt nowelizacji tarczy antykryzysowej ma trafić do Sejmu w najbliższych dniach.