Bez kategorii

Zapewnienie maseczek obowiązkiem pracodawcy?

Przepisy prawa nakazujące powszechne noszenie maseczek w przestrzeni publicznej weszły dziś w życie. W myśl przyjętych rozwiązań do zakrywania twarzy zostali zobowiązani m.in.  pracownicy biur czy również ci mający bezpośredni kontakt z klientami. Jednak czy zapewnienie środków ochrony osobistej w postaci maseczek bądź przyłbic w miejscu pracy jest obowiązkiem pracodawcy?

W myśl art. 207 § 2 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewniania ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten rozwija również art. 2376 Kodeksu pracy, który nakłada powinność nieodpłatnego zapewnienia środków ochrony indywidualnej, które mają na celu zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy można wysnuć wniosek, iż maseczki w miejscu pracy zobowiązany jest zapewnić właśnie pracodawca.

Zaznaczyć należy, iż środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, co w praktyce oznacza, iż muszą odpowiadać wymogom określonym w ustawie o systemie oceny zgodności i oznaczone być znakiem CE. Szczegółowe informacje o nowych obostrzeniach, a także tekst rozporządzenia w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus