Bez kategorii

Zapowiedź ostatniej tarczy antykryzysowej

Pod koniec kwietnia Rada Dialogu Społecznego odbyła dwa posiedzenia, które dotyczyły prac nad projektem pakietu ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową 4.0, określanych również medialnie jako „tarcza Emilewicz” od nazwiska wicepremier i minister rozwoju, Jadwigi Emilewicz. Omawiany projekt ma być ostatnim pakietem zmian ustawowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii koronawirusa.

Zgodnie z zapowiedziami ostatnia nowelizacja ma dotyczyć:

  • Dopłat do oprocentowania kredytów
  • Doprecyzowania prawnych warunków dotyczących pracy zdalnej
  • Możliwości zamknięcia zakładowych funduszy socjalnych w przypadku spadku obrotów firmy
  • Obowiązku wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu na polecenie pracodawcy – nawet do 30 dni.

Nowelizacja przepisów ma dotyczyć ponad dwudziestu ustaw, w tym również wcześniejszych rozwiązań prawnych dotyczących pandemii koronawirusa, które zostały uchwalone w trakcie ostatnich dwóch miesięcy.