Bez kategorii

ZEROWY VAT DLA PRODUKTÓW LECZNICZYCH FINANSOWANYCH ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH

Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie przywracające możliwość stosowania stawki 0% dla dostaw produktów leczniczych finansowanych ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego, rozpoczętych jeszcze w trakcie stanu epidemii, czyli najpóźniej 16 maja 2022 r. Natomiast  dla zbiórek rozpoczętych po odwołaniu stanu epidemii, a więc po 16 maja obowiązują wcześniejsze zasady opodatkowania, czyli stawka 8%.

Warunkiem stosowania obniżonej stawki VAT jest spełnienie określonych wymogów dokumentacyjnych.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. 1496).

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1496