Bez kategorii

Zmiany w CIT w związku z pandemią koronawirusa

Pandemia koronawirusa i związane z nią restrykcje społeczne i gospodarcze doprowadziły do wielu zmian w przepisach, również tych dotyczących polskich przedsiębiorców. Jedną z nich są zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jakże istotnym dla każdego prowadzącego działalność gospodarczą.

Przyjęte dotychczas rozwiązania ustawowe w ramach tarczy antykryzysowej, związane z podatkiem CIT, doprowadziły przede wszystkim do przedłużenia terminów ustawowych. Oto one:

  • Do 30 września 2020 r. przewidziano przedłużenie terminów do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, które odnosi się do podmiotów, których rok podatkowy bądź rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
  • Do 31 grudnia 2020 r. przewidziano przedłużenie terminu dołączenia dokumentacji cen transferowych do lokalnej dokumentacji tychże, co odnosi się do podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Warto również wspomnieć o istotnych zmianach dotyczących podatkowych grup kapitałowych, które w obliczu negatywnych konsekwencji ekonomicznych związanych z panującą pandemią koronawirusa nie spełnią wymogu rentowności i braku zaległości podatkowych. Ustawodawca określił, iż zachowają one status podatnika podatku dochodowego poprzez zawieszenie wymogu  spełnienia wymienionych wcześniej warunków. Należy jednak zauważyć, iż zawieszenie będzie dotyczyło jedynie roku podatkowego rozpoczętego przed 1 stycznia 2020 r, a zakończonego po 31 grudnia 2019 r. bądź rozpoczętego po 31 grudnia 2019 r. ale przed 1 stycznia 2021 r.