Bez kategorii

Znaczny wzrost liczby spraw urzędowych załatwianych online

Okres pandemii koronawirusa spowodował znaczne ograniczenia społeczno-gospodarcze, które być może już na zawsze zmieniły dotychczasowe przyzwyczajenia i procedury. Restrykcje spowodowały znaczące ograniczenie działalności niektórych branż gospodarczych, zwłaszcza tych związanych z usługami.

Wedle statystyk przedstawionych przez portal biznes.gov.pl pandemia koronawirusa spowodowała, iż liczba spraw załatwianych przez przedsiębiorców drogą elektroniczną znacząco wzrosła,  począwszy od blisko 85 tysięcy spraw załatwianych tą drogą w roku 2019 do 355 tysięcy wniosków, które wpłynęły do urzędów w roku 2020.

Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na statystyki dotyczące zakładania nowych działalności gospodarczych. Otóż tylko w roku 2020 drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpłynęło blisko 600 tysięcy wniosków o założenie nowych firm. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost względem roku 2019.

Biorąc pod uwagę, iż pandemia koronawirusa jeszcze nie wygasła, należy zakładać, iż w dalszym ciągu przedsiębiorcy będą skłaniali się do załatwiania spraw związanych ze swoją działalnością drogą elektroniczną. Należy również domniemywać, iż nauczeni doświadczeniami działalności urzędów w trakcie pandemii i zaznajomieni z wymaganiami wniosków elektronicznych, przedsiębiorcy w niedalekiej przyszłości jeszcze częściej będą wybierali tę drogę załatwiania spraw w urzędach.