Bez kategorii

Zwolnienia ZUS dla większej liczby przedsiębiorców

We wtorek na posiedzeniu rządu przyjęto kolejną wersję specustawy jaką jest tarcza antykryzysowa 3.0. Będzie to już trzecia odsłona przepisów mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa. Podobnie jak we wcześniejszych wersjach i w najnowszej znalazły się również rozwiązania dla przedsiębiorców.

Do najważniejszej z zapowiadanych zmian z pewnością należy projekt zwolnienia ze składek ZUS większej liczby przedsiębiorców, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w przepisie zakładającym, iż ze zwolnienia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychód był wyższy niż kwota 15681 zł (300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia), ale jednocześnie dochód w lutym nie przekroczył kwoty 7000 złotych.

Powyższa ulga ma dotyczyć dwóch miesięcy, a mianowicie okresu od 1 kwietnia 2020 roku do 31 maja 2020 roku.

Projekt rządowej ustawy trafił już do Sejmu, który powinien się nią zająć na najbliższym posiedzeniu. Jeżeli proces legislacyjny będzie uchwalany podobnie jak wcześniejsze wersje, nowelizacja ustawy wejdzie w życie w maju.